Norske FolkevitserIdefagskolen får ofte henvendelser fra bedrifter og organisasjoner.

Slik kom jeg i kontakt med Feelgood som ønsket en animasjon som skulle
innlemmes i et innslag i MANSHOW der Håvard Lilleheie vandrer rundt og
samler inn sine "Norske Folkevitser".

Denne animasjonen var en omfattende oppgave med mange store
utfordringer for meg som elev, samtidig som det var en kjempefin
anledning for meg til å teste meg selv og for å få reell yrkeserfaring.